Participació


Grup d’opinió Torrens-Ibern

La nostra Fundació, que ha anat organitzant al llarg dels anys “Sessions de Diàleg entorn del català científic i tècnic”, ha procurat en els darrers temps donar-hi més sistematicitat i més projecció:

  • regularitzar la freqüència d’aquestes sessions (entre dues i tres per any).
  • establir un format d’acte en el qual, independentment dels temes tractats, es doni molt protagonisme al debat i a la participació.
  • difondre, mitjançant el nostre web i publicacions adients, les aportacions, els debats i les opinions que s’hi manifestin.

La Fundació preveu donar sempre un caràcter obert a aquestes Sessions, però alhora considera bo que existeixi un nucli de persones especialment interessades en el projecte. Aquest nucli de persones s’identifica amb el nom de “Grup d’opinió Torrens Ibern“.

La formació d’aquest nucli és important perquè sempre és bo guanyar en cohesió, però sobretot perquè és previsible que de l’intercanvi d’opinions personals en pugui sortir alguna opinió, àmpliament compartida, que es vulgui fer arribar a la llum pública.

Els comentaris estan tancats.

fundaciocaixaenginyers censentitatsllenguacatalana