Seguiment de l’ús del català a la indústria

La Fundació comunica que sota l’impuls d’Omnium Cultural, l’Editorial Proa ha editat el llibre “El català a les empreses”.

La nostra Fundació s’ha interessat sempre per conèixer i ajudar a millorar l’ús del català a les empreses. És per això que ha establert contacte amb l’Institut d’Estadística de Catalunya, IDESCAT.

En el web de l’IDESCAT es poden consultar els usos lingüistics a l’adreça següent (les dades parteixen de la població mateixa, però poden servir de referència):

D’altra banda, la Secretaria de Política Lingüística ha publicat dos llibres relatius al català a les empreses:

  • Usos lingüístics a les grans empreses amb vocació internacional presents a Catalunya l’any 2002. ISBN 84-393-6793-7
  • Els usos lingüístics a les empreses amb vocació internacional. Actes del Col·loqui Internacional Quebec, 9 i 10 de juny de 2003. ISBN 84-393-6733-3

També hi ha altres referències bibliogràfiques interessants per complementar les dues publicacions anteriors:

  • ICOP (1992). Estudi sobre l’ús del català a les empreses, 5 vol. (Exemplar mecanoscrit inèdit dipositat al Centre de Documentació en Sociolingüística de la Secretaria de Política Lingüística).
  • Line Staff Consulting (2002). Usos lingüístics a les grans empreses presents a Catalunya, 2 vol. (Exemplar mecanoscrit dipositat al Centre de Documentació en Sociolingüística de la Secretaria de Política Lingüística).
  • Querol Puig, E. (2003). “L’ús del català a les grans empreses”, Revista Llengua i Ús, núm. 28, pàg. 65-71.

Els comentaris estan tancats.

fundaciocaixaenginyers censentitatsllenguacatalana