Normes UNE

D’acord amb el conveni de col•laboració signat l’any 2005 amb AENOR, l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació, el TERMCAT és el centre autoritzat per a dur a terme la traducció oficial al català de les normes UNE. La Fundació Torrens-Ibern va col.laborar activament en la consecució d’aquest conveni.

El procés que se segueix en la traducció de normes ha obtingut la certificació d’AENOR de sistemes de gestió de la qualitat ISO 9001 i s’adequa als requisits establerts per la norma europea UNE-EN 15038 de serveis de traducció.

Podeu consultar la relació de normes UNE traduïdes al català aquí, agrupades segons els comitès tècnics de normalització d’AENOR (AEN/CTN) que les han elaborat.

Els comentaris estan tancats.

fundaciocaixaenginyers censentitatsllenguacatalana