Entitats

Entitats que participen a la Fundació

La Fundació va néixer per iniciativa d’un grup de professors de l’Escola d’Enginyers Industrials de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) que va trobar el suport necessari de la Direcció de l’Escola i del Rectorat de la UPC.
Per tirar-la endavant es va demanar la col•laboració de col•legis i associacions professionals . Van col•laborar-hi immediatament els Col•legis i Associacions d’Enginyers Industrials i Enginyers Tècnics Industrials I, posteriorment ho féu el Col•legi d’Enginyers Agrònoms. Recentment s’ha incorporat el Col•legi d’Enginyers de Telecomunicacions de Catalunya.

Tot i que es procura que totes aquestes entitats estiguin representades en el Patronat de la Fundació, els patrons ho són a títol individual.

Aquestes entitats hi donen suport d’una manera continuada, així com els darrers anys, la Caixa d’Enginyers.

D’una manera temporal hi han col•laborat pera projectes concrets altres institucions bancàries: La Caixa, Catalunya Caixa, Caixa de Tarragona, i Banc de Sabadell.

Deixa un comentari

fundaciocaixaenginyers censentitatsllenguacatalana