Qui som

La Fundació Torrens-Ibern va ser creada l’any 1977 amb l’objectiu de promoure l’ús de la llengua catalana en els àmbits tècnic i científic.

La Fundació Torrens-Ibern va néixer per iniciativa d’un grup de professors de l’Escola d’Enginyers Industrials de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya que va trobar el suport necessari de la Direcció de l’Escola i del rectorat de la UPC així com de col·legis i associacions professionals de l’àmbit científic i tècnic.”

 

Objectiu

Les eines per assolir aquest objectiu són diverses: edició de llibres bàsics científics i tècnics en català, tant en paper com en format digital, edició de diccionaris, organització de conferències i seminaris, atorgament de premis, etc.

Actualment la Fundació du a terme la seva activitat coordinadament amb organismes públics i privats orientats a objectius similars o complementaris.
En són exemple la Direcció General de Política Lingüística, l’Institut d’Estudis Catalans, el Termcat, els òrgans d’impuls del català de les Universitats, etc.

La Fundació porta el nom d’un professor universitari que morí l’any 1975 havent lluitat i treballat per a la normalització de la cultura catalana i la seva llengua, i particularment per a la terminologia tècnica i científica.

La tasca que cal fer entre tots, organismes oficials i societat civil, és encara molt gran per aconseguir la total normalització de la llengua. En el nostre cas, per introduir el català en els entorns i mitjans tècnics i científics. Són encara molts els mitjans de masses que no porten incorporat el català: mòbils, instruccions tècniques, normes, etiquetes…

Si observem el passat en perspectiva, estem millor que quaranta anys enrere, però queda molta feina per fer. Per això des d’aquest web pretenem que es tingui un accés fàcil i directe a les eines que poden ajudar a l’ús del català en l’àmbit científic i tècnic.

Els comentaris estan tancats.

fundaciocaixaenginyers censentitatsllenguacatalana